Het plaatsbezoek

We helpen u de hoogst mogelijke score voor uw woning te behalen. Om het bezoek ter plaatse zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, vragen we u volgende documenten klaar te houden voor inzage:

 • De plannen van de woning, (Een copij op schaal 1/50 te laten aan de certificateur),

 • De eigendomsakte, de stedenbouwkundige vergunning, kadasterplan en –nummer, de basisakte voor een appartement in geval van mede-eigenaarschap, 

 • Toegang tot de centrale stookplaats (af te spreken met de conciërge),

 • Een bewijs van ontvangst van de verwarmingsinstallatie,

 • Een verslag van de periodieke controle van de verwarmingsinstallatie,

 • Een keuringsverslag van deze installatie,

 • Indien van toepassing: het vorige EPB-certificaat;

 • Een EPB-verslag,

 • Een lastenboek,

 • Een aanvraag voor een energiepremie die werd aanvaard door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

 • Originele facturen van aannemers, van de aankoop van materialen, van verwarmingstoestellen of van sanitaire installaties,

 • Foto’s die de isolatie van de verschillende wanden kunnen aantonen,

 • Technische documentatie,

 • Verslagen van werfvergaderingen,

 •  Link naar Brussel leefmilieu te volgen: http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_ENERGIE_VisiteCertificateur_NL