top of page

Uw certificaat EPB

Bekwaamheid en professionalisme. 
Dienst uitgevoegd door een erkende certificateur.

image02.jpg
Image_calcul_énergie..jpg

Onze troeven
Als erkend energieconsulent binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn we uitstekend geplaatst om u het beste advies te geven om uw energie-onkosten te beperken en zodoende ook de CO2-uitstoot te verminderen.
Bij het invoeren van de energiewaarden gebruiken we de reële waarden van uw woning. Deze zullen meer gedetailleerd zijn dan de standaardwaarden die het softwareprogramma voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorstelt. De standaardwaarden beïnvloeden immers het EPB-resultaat van uw woning op negatieve wijze en zouden dus een vertekend beeld geven van de realiteit.
Met deze werkwijze beogen we de tevredenheid van onze klanten en wensen we een correct certificaat af te leveren in plaats van een louter administratief document.
Betaal pas als u het voorlopig EPB-certificaat ontvangt.


Uw EPB-certificaat
In het Brussels Gewest zijn EPB-attesten verplicht voor eigenaren die hun eigendom verkopen of verhuren. Ook zijn we energieadviseur voor de regio. Zo geven we je systematisch concrete adviezen om de EPB-score van uw woning te verbeteren en zo snel meerwaarde te behalen.

Uw elektrische controle
Als onderdeel van de verkoop van mijn eigendom voor residentieel gebruik, is het verplicht om een elektrisch keuringscertificaat te hebben. Dit attest moet worden voorgelegd aan de notaris. Om het verkoopproces te vergemakkelijken, kunnen we de EPB- en elektrische certificaten gelijktijdig uitvoeren.

 

Tarieven
Onderstaande prijzen zijn inclusief BTW. Zo komt u niet voor verrassingen te staan bij de afrekening.


 


 

NL-TableauTarifEnergiePro2023.jpg
Image immeuble énegie Fotolia_32841724_XS.jpg

(1) Korting op de prijs indien gelijktijdig meerdere appartementen in dezelfde woningblok worden gecertifieerd.

(2) Prijs bovenop het bestelde EPB-certificaat. Het bezoek van de EPB-certificateur vindt gelijktijdig plaats met de uitvoering van de elektrische keuring en dit tijdens de kantooruren. De prijs is geldig voor een woning van maximaal 250 m² (20 circuits)

 

(3) Deze prijzen worden aangepast volgens de complexiteit
van het gebouw. Een ‘complex’ gebouw is een gebouw voorzien van bijgebouwen, convexe ramen, uitbouw met ramen, dakkapel, ronde gevels, gevel met inham,… Ook een studio, een appartement of een duplex met zadeldak vergroot de complexiteit van de studie. De prijs is in functie van deze complexiteit.

 

(4) Bij de aanvang van het bezoek wordt een papieren kopie van het bouwplan (schaal 1/50 met vermelding van de dimensies) aan de energieconsulent verstrekt. Het betreft één of meerdere plannen van formaat A3. Voor een woning worden zowel de profielplannen als de dwarsdoorsnedes gevraagd.

 

carreNL.jpg

Neem contact op met onze ploeg :
EnergiePro - 0497 20 77 77

info@energiepro.be


Energieconsulent Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Erkend verstrekker van energiecertificaten
Verwarmingsadviseur type 1
Onderneming  BE 0838.175.416

Image Petit bonhomme souriant PEB A.jpg

Het plaatsbezoek
We helpen u de hoogst mogelijke score voor uw woning te behalen. Om het bezoek ter plaatse zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, vragen we u volgende documenten klaar te houden voor inzage :

 • De plannen van de woning, (Een copij op schaal 1/50 te laten aan de certificateur),

 • De eigendomsakte, de stedenbouwkundige vergunning, kadasterplan en –nummer, de basisakte voor een appartement in geval van mede-eigenaarschap,

 • Toegang tot de centrale stookplaats (af te spreken met de conciërge),

 • Een bewijs van ontvangst van de verwarmingsinstallatie,

 • Een verslag van de periodieke controle van de verwarmingsinstallatie,

 • Een keuringsverslag van deze installatie,

 • Indien van toepassing: het vorige EPB-certificaat;

 • Een EPB-verslag,

 • Een lastenboek,

 • Een aanvraag voor een energiepremie die werd aanvaard door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

 • Originele facturen van aannemers, van de aankoop van materialen, van verwarmingstoestellen of van sanitaire installaties,

 • Foto’s die de isolatie van de verschillende wanden kunnen aantonen,

 • Technische documentatie,

 • Verslagen van werfvergaderingen,

 • Link naar Brussel leefmilieu te volgen: http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_ENERGIE_VisiteCertificateur_NL

0497 20 77 77 - info@energiepro.be

logoSite-2021.jpg
bottom of page