NEWS:  29 Dec 2016

Voor de installatie van minder dan 5KW bestaat het principe van compensatie tussen afname en injectie dank zij een bi-directionele teller.

Het te factureren verbruik (kWh) = verbruik van het netwerk afgenomen – energie die op het netwerk werd geïnjecteerd.

In 2018 wordt er afgestapt van het principe van compensatie en zal dit vervangen worden door het principe van ‘beperkte commercialisatie’. Concreet betekent dit dat de klant zal gefactureerd worden voor de hoeveelheid aan energie dat hij van het net afhaalt (meer compensatie zal mogelijk zijn) en dat de energieleverancier zal verplicht worden om een offerte op te stellen voor de elektriciteit die op het net werd geïnjecteerd. Meer details hierover zijn te vinden in de rubriek ‘Nieuws - 2016’.