Het certificaat EPB

Het EPB-certificaat is de energie-identiteitskaart van uw woning en is dus veel meer dan een louter administratief document. Bij het invoeren van de energiewaarden gebruiken we de reële waarden van uw woning. Deze zullen meer gedetailleerd zijn dan de standaardwaarden die het softwareprogramma voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorstelt. De standaardwaarden beïnvloeden immers het EPB-resultaat van uw woning op negatieve wijze en zouden dus een vertekend beeld geven van de realiteit.